PUH "LECH-BUD" Lesław Zawadzki

oferuje usługi:

- kierownika budowy i robót

- nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy

- kontrolowanie stanu technicznego obiektów budowlanych i ich utrzymania

- adaptacja projektów budowlanych