Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "LECH-BUD"

Lesław Zawadzki


ZAKRES UPRAWNIEŃ

Zgodnie z Prawem Budowlanym posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarne uprawniające mnie do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót a także sprawowania nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami i kontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych i ich utrzymania.

oferteo

oferteo